ఏపీ రాజకీయాల్లో BJP వాడుతున్న స్ట్రాటజీనే Pawan Kalyan కూడా వాడుతున్నారా..? | OTR |

ఏపీ రాజకీయాల్లో BJP వాడుతున్న స్ట్రాటజీనే Pawan Kalyan కూడా వాడుతున్నారా..? | OTR |