కృష్ణా జిల్లా మచిలీపట్నం మార్కెట్ యార్డ్ చైర్మన్ కుమారుడిపై హత్యాయత్నం

కృష్ణా జిల్లా మచిలీపట్నం మార్కెట్ యార్డ్ చైర్మన్ కుమారుడిపై హత్యాయత్నం