గుంటూరులో భారీగా పెరిగిన కరోనా కేసులు | Coronavirus Cases Raised in Guntur District

గుంటూరులో భారీగా పెరిగిన కరోనా కేసులు | Coronavirus Cases Raised in Guntur District