రంగారెడ్డి జిల్లా బండ్లగూడలోని ఓ అపార్ట్ మెంట్ లో కరోనా కలకలం…10 మందికి కరోనా పాజిటివ్

రంగారెడ్డి జిల్లా బండ్లగూడలోని ఓ అపార్ట్ మెంట్ లో కరోనా కలకలం…10 మందికి కరోనా పాజిటివ్