ట్విట్టర్ అధినేత ఎలాన్ మస్క్ మరో కీలక నిర్ణయం

Watch ట్విట్టర్ అధినేత ఎలాన్ మస్క్ మరో కీలక నిర్ణయం