రష్మిక పై కన్నడ ఇండస్ట్రీ బ్యాన్?

Watch రష్మిక పై కన్నడ ఇండస్ట్రీ బ్యాన్?