Nomination nundi save avataniki evarevaru em em cheyalo chudam #BiggBossTelugu3 Today at 9:30 PM

watch Nomination nundi save avataniki evarevaru em em cheyalo chudam #BiggBossTelugu3 Today at 9:30 PM