జనసేనకు 24 సీట్లు, పవన్ కల్యాణ్ రాజీ పడ్డాడా? || Janasena gets 24 seats, Did Pawan compromise?

జనసేనకు 24 సీట్లు, పవన్ కల్యాణ్ రాజీ పడ్డాడా? || Janasena gets 24 seats, Did Pawan compromise?