రేవంత్ ప్రమాణ స్వీకారంపై స్పందించిన సోనియా | Telangana CM

రేవంత్ ప్రమాణ స్వీకారంపై స్పందించిన సోనియా | Telangana CM