సెల్ఫీ దిగుతుంటే లాగిపెట్టి కొట్టిన తలసాని | Talasani Srinivas Yadav Slaps Devotee At Medaram |

సెల్ఫీ దిగుతుంటే లాగిపెట్టి కొట్టిన తలసాని | Talasani Srinivas Yadav Slaps Devotee At Medaram |