హాస్పిటల్ ఎమర్జెన్సీ వార్డులోకి పోలీస్ వాహనం | Police Jeep Enters AIIMS Rishikesh’s Emergency Ward

హాస్పిటల్ ఎమర్జెన్సీ వార్డులోకి పోలీస్ వాహనం | Police Jeep Enters AIIMS Rishikesh’s Emergency Ward