14 అంశాలతో భాజపా మ్యానిఫెస్టో విడుదల | BJP Launches Sankalp Patra For Lok Sabha Polls

14 అంశాలతో భాజపా మ్యానిఫెస్టో విడుదల | BJP Launches Sankalp Patra For Lok Sabha Polls