గుంటూరు-విజయవాడ హైవేపై రోడ్డు ప్రమాదం

గుంటూరు-విజయవాడ హైవేపై రోడ్డు ప్రమాదం