ఛీ కొట్టిన తల్లి..నీ నిజస్వరూపం బయటపెట్టిన చెల్లి ..! | TDP Jyothsna Comments On Jagan |

ఛీ కొట్టిన తల్లి..నీ నిజస్వరూపం బయటపెట్టిన చెల్లి ..! | TDP Jyothsna Comments On Jagan |