లోకేష్ ప్రమాణ చేస్తుంటే నారా బ్రహ్మణీ రియాక్షన్|Nara Brahmani Reaction While Lokesh Taking Oath

లోకేష్ ప్రమాణ చేస్తుంటే నారా బ్రహ్మణీ రియాక్షన్|Nara Brahmani Reaction While Lokesh Taking Oath