22న ల్యాండర్ , రోవర్ స్లీప్ మోడ్ నుంచి బయటకొస్తాయా..? | Chandrayaan 3 Update

22న ల్యాండర్ , రోవర్ స్లీప్ మోడ్ నుంచి బయటకొస్తాయా..? | Chandrayaan 3 Update