అమరావతి శంకుస్థాపన వేదికకు నమస్కరించిన సీఎం చంద్రబాబు | CM Chandrababu Amaravati Tour

అమరావతి శంకుస్థాపన వేదికకు నమస్కరించిన సీఎం చంద్రబాబు | CM Chandrababu Amaravati Tour