ఏపీలో కాసేపట్లో నామినేటెడ్ పోస్టుల ప్రకటన l Announcement of Nominated Posts Shortly in AP

ఏపీలో కాసేపట్లో నామినేటెడ్ పోస్టుల ప్రకటన l Announcement of Nominated Posts Shortly in AP