కరీంనగర్ పాదయాత్రలో ఈటెల రాజేందర్ కు చేదు అనుభవం.. నిరసన తెలిపిన ప్రజలు

కరీంనగర్ పాదయాత్రలో ఈటెల రాజేందర్ కు చేదు అనుభవం.. నిరసన తెలిపిన ప్రజలు