కుప్పంలో హీరో విశాల్ పోటీపై క్లారిటీ ఇచ్చిన మంత్రి పెద్దిరెడ్డి

కుప్పంలో హీరో విశాల్ పోటీపై క్లారిటీ ఇచ్చిన మంత్రి పెద్దిరెడ్డి