మోదీ, అమిత్ షాను కూడా ఉతికి ఆరేస్తాం – కేటీఆర్ | Minister KTR Strong Warning To BJP Leaders

మోదీ, అమిత్ షాను కూడా ఉతికి ఆరేస్తాం – కేటీఆర్ | Minister KTR Strong Warning To BJP Leaders