తిరుమల శ్రీవారి ఆలయం వద్ద ఉద్రిక్తత…వైకుంఠ ఏకాదశి ఏర్పాట్లలో టీటీడీ విఫలమైందంటున్న భక్తులు

తిరుమల శ్రీవారి ఆలయం వద్ద ఉద్రిక్తత…వైకుంఠ ఏకాదశి ఏర్పాట్లలో టీటీడీ విఫలమైందంటున్న భక్తులు