80 కోట్లు రెమ్యునరేషన్ దొబ్బుతున్నారు: Anil Kumar Yadav Fires on Pawan Kalyan Over Ticket Rate

80 కోట్లు రెమ్యునరేషన్ దొబ్బుతున్నారు: Anil Kumar Yadav Fires on Pawan Kalyan Over Ticket Rate